3d彩票推算法

3D胆码推荐

福彩20045期精准【3D胆码】

发布时间:2020-04-03 09:04

福彩20045期精准【3D胆码】
 
福彩3D第018期预测
胆码 金胆9 银胆7 
错误
杀码 1,4,5 正确
和值 6,7,9,14,24 
错误
5码复式 0,3,7,8,9(组六) 
 
福彩3D第019期预测
胆码 金胆3 银胆7 
错误
杀码 0,1,6 
错误
和值 3,7,8,15,18 
错误
5码复式 3,4,7,8,9(组六)
 
福彩3D第021期预测
胆码 金胆8 银胆9 中一码
杀码 1,2,6 
错误
和值 3,7,8,9,24 
错误
5码复式 3,4,7,8,9(组六)
 
福彩3D第022期预测
胆码 金胆7 银胆8 中一码
杀码 0,1,6 正确
和值 3,7,8,15,18 
错误
5码复式 3,4,5,7,8(组六)
 
福彩3D第023期预测
胆码 金胆8 银胆3 
杀码 1,2,5 
和值 5,7,8,10,18 
5码复式 3,4,6,7,8(组六)
 
福彩3D第024期预测
胆码 金胆9 银胆6 
杀码 3,4,7 
和值 5,7,8,10,18 
5码复式 2,3,6,8,9(组六)
 
福彩3D第025期预测
胆码 金胆6 银胆4
杀码 0,7,8
和值 2.5.6.15.16
5码复式 1.5.6.8.9(组六)
 
福彩3D第026期预测
胆码 金胆5 银胆9
杀码 0,1,4
和值 3.6.7.10.11
5码复式 3.5.6.7.9(组六)
 
福彩3D第027期预测
胆码 金胆6 银胆3
杀码 0,3,8
和值 1.3.6.9.10.13
5码复式 1.3.4.6.9(组六)
 
福彩3D第028期预测
胆码 金胆4 银胆0
杀码 1,3,7
和值 2.3.4.6.8
5码复式 0.4.6.7.9(组六)
 
福彩3D第029期预测
胆码 金胆4 银胆1
杀码 0,1,2
和值 1.2.4.6.7
5码复式 3.5.7.8.9(组六)
 
福彩3D第030期预测
胆码 金胆3 银胆1
杀码 0,1,2
和值 1.3.4.6.9
5码复式 1.3.5.8.9(组六)
 
福彩3D第031期预测
胆码 金胆2 银胆9
杀码 4,5,7
和值 2.3.5.6.8
5码复式 1.2.5.6.9(组六)
 
福彩3D第032期预测
胆码 金胆9 银胆4
杀码 1,2,8
和值 1.3.4.5.7
5码复式 0.3.6.8.9(组六)
 
福彩3D第033期预测
胆码 金胆6 银胆3
杀码 4,7,9
和值 2.3.4.5.6
5码复式 0.2.3.5.8(组六)
 
福彩3D第034期预测
胆码 金胆0 银胆5
杀码 1,6,7
和值 1.2.4.5.8
5码复式 0.2.3.5.8(组六)
 
福彩3D第035期预测
胆码 金胆0 银胆2
杀码 1,5,6
和值 2.3.4.6.9
5码复式 0.2.3.6.8(组六)
 
福彩3D第036期预测
胆码 金胆8 银胆9
杀码 3,5,7
和值 1,3,4,6,7
5码复式 0.2.3.8.9(组六)
 
福彩3D第037期预测
胆码 金胆5 银胆3
杀码 0.6.7
和值 1.2.4.6.8
5码复式 1.2.5.8.9(组六)
 
福彩3D第038期预测
胆码 金胆2 银胆9
杀码 3.6.7
和值 2.3.5.6.8
5码复式 1.2.3.5.9(组六)
 
福彩3D第039期预测
胆码 金胆0 银胆1
杀码 5.7.8
和值 1.3.4.6.7
5码复式 0.1.4.6.9(组六)
 
福彩3D第040期预测
胆码 金胆0 银胆1
杀码 2.7.8
和值 2.3.4.6.7
5码复式 0.1.5.6.9(组六)
 
福彩3D第041期预测
胆码 金胆1 银胆4
杀码 0.7.9
和值 1.2.4.6.7
5码复式 1.2.4.5.6(组六)
 
福彩3D第042期预测
胆码 金胆6 银胆1
杀码 0.7.9
和值 1.2.3.4.6
5码复式 1.2.4.5.6(组六)
 
福彩3D第043期预测
胆码 金胆5 银胆6
杀码 3.4.7
和值 2.3.5.6.7
5码复式 1.2.5.6.8(组六)
 
福彩3D第044期预测
胆码 金胆1 银胆8
杀码 0,4,7
和值 1,3,4,5,6
5码复式 0,1,2,8,9(组六)
 
福彩3D第045期预测
胆码 金胆9 银胆1
杀码 2,5,7
和值 1,2,4,6,7
5码复式 0,1,3,8,9(组六)

推荐内容

  • 福彩20140期华山神道【3D胆码】连中

    福彩20140期华山神道【3D胆码】连中100期双胆35开奖668101期双胆25开奖298102期双胆06开奖786103期双胆03开奖872104期双胆35开奖397105期双胆01开奖198106期双胆04开奖964107期双胆05开奖856108期双胆

  • 福彩20140期石春花精准【3D胆码】

    福彩20140期石春花精准【3D胆码】福彩3D第140期预测胆码金胆1银胆8杀码:0,4,75码复式1,3,6,7,8(组六)